Våra tjänster

Att ha professionellt utförda elinstallationer är ett absolut måste för att garantera säkerheten i en fastighet. Det finns också ett lagkrav på att fasta elinstallationer ska utföras av behörig elektriker. Vi har naturligtvis både rätt behörighet och erfarenhet för att utföra både små och stora elinstallationer på ett säkert sätt.

Några exempel på vanliga elarbeten kan vara: 

  • Nyinstallation av el i alla typer av fastigheter
  • Jordning
  • Service, reparation och felsökning i befintliga system
  • Utbyggnad av elcentral
  • Byten eller reparation av lysrörsarmaturer och annan fast belysning
  • Reparation av uttag och ledningar

Uppdragets omfattning är inte det viktigaste för oss. Målet är att du som kund ska se oss som det bästa valet och att du känner dig trygg med att anlita oss även nästa gång. Det är helt naturligt att uppdragen kan bestå av allt från enkla byten av armaturer till kompletta nyinstallationer i bostadsrättsfastigheter.

takarmatur

Elarbeten som kräver behörig elektriker

Om du känner dig trygg med att utföra enklare elarbeten själv finns det inga hinder för det, men fasta installationer måste alltid utföras av en behörig elektriker. För de flesta är det förstås inte bara en ekonomisk fråga utan framförallt en säkerhetsfråga att alla lite mer komplicerade elarbeten utförs av proffs.

Elsäkerhet är en faktor som alltid måste tas på allvar. Felaktiga installationer kan resultera i brand eller andra livsfarliga situationer. Genom att anlita en professionell elektriker i Sollentuna kan du sova gott om nätterna och slipper fundera över elsäkerheten.

Tack vare ROT-avdraget är det dessutom prisvärt att ha garanterat säker el i hemmet. Du kan som privatperson spara 30 % av arbetskostnaden upp till 50 000 kr varje år på kvalificerat ROT-arbete.

elektriker sollentuna

Vårt tjänsteutbud innefattar det mesta inom el och elteknik